วิธีเคลียร์ซับหมึก brother รุ่น DCP-xxxx 1.  ชนิดที่เป็นเครื่อง Fax ด้วยหรือขี้นต้นด้วย MFC หรือสังเกตุได้ว่าจะมีปุ่มตัวเลข 0-9 เสมอ โดยส่วนใหญ่แล้ว ERROR CODE จะบอกถึงอาการเสียต่างของตัวเครื่องอยู่แล้ว เช่น MACHINE ERROR 41-46  ถาดซับหมึกเต็ม  ส่วนขึ้นต้นด้วย 51-56 หัวพิมพ์เสีย


เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ถาดซับหมึกเต็มกันดีกว่านะครับ
-  สถานะเครื่องอยู่ในสถานะปิดเครื่องถอดปลั๊ก  
จากนั้นให้กดปุ่ม MENU ค้างไว้แล้ว แล้วเสียบปลั้ก กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นสักพักหน้าจอจะขึ้นคำว่า MAINTENANCE MENU หรือ Machnine Error 46

-  จากนั้นให้กดตัวเลข 80 ตามด้วยปุ่ม OK หรือ SET เครื่องจะเข้าสู่ MODE เพื่อรอเคลียร์ค่าของเครื่อง  จากนั้น ให้กดปุ่มหรือ ปุ่ม START MONO ไปเรื่อย ๆ จนเจอคำว่า  purge =  000000****  จากนั้นให้ทำการใส่รหัสแก้ไขคือ 2783 แล้วกดปุ่ม OK หรือ SET  เครื่องจะทำการ RESET เป็น purge =000000000 ทันที

-  จากนั้นให้กดปุ่ม START MONO ต่อไปเพื่อหาคำว่า FLUSH=00000*****  แล้วทำการใส่รหัสแก้ไขคือ 2783 แล้วกดปุ่ม OK หรือ SET เครื่องจะทำการ RESET เป็น FLUSH=0000000000 

-จากนั้นให้กด START MONO ต่อไปเพื่อหาคำว่า MACHINE ERROR:46
แล้วทำการใส่รหัสแก้ไขคือ 2783 แล้วกดปุ่ม OK หรือ SET เครื่องจะทำการ RESET เป็น   MACHINE ERROR:A1

-  จากนั้นให้กดตัวเลข 99 แล้วตามด้วยปุ่ม OK หรือ SET เพื่อเป็นการออกจาก MODE การเคลียร์เครื่อง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย  ทำงานได้ตามปกติ  หากไม่แน่ใจก็ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่ว่าหาย ERROR หรือยัง ถ้ายังไม่หายให้ถอดชุด Purge(ชุดปั้มล้างหัวพิมพ์) ออกมาทำความสะอาดก็เรียบร้อย


EmoticonEmoticon