วิธีเคลียร์ซับหมึก brother รุ่น DCP-xxxx

วิธีเคลียร์ซับหมึก brother รุ่น DCP-xxxx
วิธีเคลียร์ซับหมึก brother รุ่น DCP-xxxx
 1. เปิดเครื่องแล้วดึงปลั๊กออก
 2. กดปุ่ม menu ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก รอจนเครื่อง แสดงข้อความ Maintenance Mode จึงค่อยปล่อยปุ่ม menu
 3. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง จนเจอเลข 8 แล้วกด Set หรือ OK
 4. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง จนเจอเลข 0 แล้วกด Set หรือ OK
 5. ใช้ปุ่ม Mono Start กดจนกระทั่งหน้าจอแสดง “PURGE XXXXX” (XXXXX) เป็นตัวเลข
 6. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง จนเจอเลข 2 แล้วกด Set หรือ OK
 7. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง จนเจอเลข 7 แล้วกด Set หรือ OK
 8. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง จนเจอเลข 8 แล้วกด Set หรือ OK
 9. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง จนเจอเลข 3 แล้วกด Set หรือ OK
 10. หากดำเนินการเรียบร้อย หน้าจอจะแสดง “PURGE 00000” จากนั้นให้กดปุ่ม STOP/EXIT
 11. จากนั้นจะรีเซ็ตเครื่อง โดย
  1. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง จนเจอเลข 0 แล้วกด Set หรือ OK
  2. และ ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง จนเจอเลข 1 แล้วกด Set หรือ OK
 12. ออกจากโหมด Maintenance โดยการ
  1. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง จนเจอเลข 9 แล้วกด Set หรือ OK
  2. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง จนเจอเลข 9 แล้วกด Set หรือ OK


EmoticonEmoticon