ตั้งค่าโดยใช้ Canon PRINT Inkjet/SELPHY - iOS -

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้ "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS
ใช้ "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" เพื่อพิมพ์หรือสแกนจาก iPhoneiPad หรือ iPod touch ของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อตรวจสอบหมายเลขแบบหมึกของเครื่องพิมพ์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ
ในส่วนนี้ อธิบายการดำเนินการพื้นฐานบนหน้าจอที่แสดงขึ้นเมื่อใช้ iOS 9.2

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ฟรีที่ App Store


ตั้งค่าแอพพลิเคชั่น

เมื่อคุณติดตั้งแอพพลิเคชั่นแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ

 • หน้าจอที่แสดงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ iPhoneiPad หรือ iPod touch ของคุณ
 1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
 2. เริ่มต้นแอพพลิเคชั่นและแตะหน้าจอ


3.ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณปรากฏอยู่ที่ด้านบนจอหรือไม่


หากปรากฏ แสดงว่าการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว ไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนด้านล่าง
หากไม่ปรากฏ ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป

4.แตะ  (ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์) > ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์(Register Printer)


การตรวจหาเครื่องพิมพ์เริ่มต้นขึ้น
เมื่อตรวจหาเครื่องพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ แตะชื่อเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏขึ้นในหน้าจอ > ตกลง(OK)

5.ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอหรือไม่

เมื่อเครื่องพิมพ์ที่ลงทะเบียนปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แสดงว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
หากตรวจไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไปเพื่อดำเนินการตั้งค่าต่อไป
หมายเหตุ
 • การตรวจหาอาจใช้เวลา
 • หากตรวจไม่พบเครื่องพิมพ์ แม้ว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเราเตอร์แบบไร้สายเดียวกันกับ iPhone/iPad/iPod touch
6.ในหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi บน iPhone/iPad/iPod touch แตะ SSID ที่ขึ้นต้นด้วย "Canon_ij_"
หาก SSID ไม่แสดงขึ้น ให้จัดเตรียมการเชื่อมต่อบนเครื่องพิมพ์

สำหรับรายละเอียด โปรดดู "คำแนะนำการติดตั้ง"

7.กลับไปยังหน้าจอแอพพลิเคชั่นและแตะ ดำเนินการตั้งค่า LAN แบบไร้สาย(Perform Wireless LAN Setup)


8. แตะ เลือกวิธีการเชื่อมต่ออัตโนมัติ (แนะนำ)(Auto Select Conn. Method (recommended))

9.ให้แตะ SSID ของเราเตอร์แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
ถ้าไม่มีเราเตอร์แบบไร้สายใดๆ เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หน้าจอ การเชื่อมต่อโดยตรง(Direct Connection) จะปรากฏขึ้นตามเครื่องพิมพ์ของคุณ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์

10.บนหน้าจอป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสสำหรับเราเตอร์แบบไร้สาย
หากหน้าจอป้อนรหัสไม่ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไปเพื่อดำเนินการตั้งค่าต่อไป

11.ตรวจสอบคำแนะนำบนหน้าจอและแตะ OK
การตรวจหาเครื่องพิมพ์เริ่มต้นขึ้น
เมื่อตรวจหาเครื่องพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ แตะชื่อเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏขึ้นในหน้าจอ > ตกลง(OK)

12.ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอหรือไม่
เมื่อเครื่องพิมพ์ที่ลงทะเบียนปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แสดงว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
หากตรวจไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดำเนินการตั้งค่าอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6

การพิมพ์โดยใช้แอพพลิเคชั่น

 1. เริ่มแอพพลิเคชั่น
 2. แตะ เลือกรูปภาพ(Select images)

หมายเหตุ

 • เลือกรูปภาพ(Select images) ปรากฏขึ้นเฉพาะในกรณีที่ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ หาก เลือกรูปภาพ(Select images) ไม่ปรากฏ ให้แตะ พิมพ์รูปถ่าย(Photo Print)
 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการพิมพ์ จากนั้นแตะ เลือก(Select)
 2. แตะ ถัดไป(Next) ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ
 3. ระบุเครื่องพิมพ์ที่ใช้ ขนาดกระดาษ และการตั้งค่าอื่นๆ
 4. แตะ พิมพ์(Print)
  การพิมพ์เริ่มด้วยการตั้งค่าที่ระบุ


EmoticonEmoticon