ขั้นตอนการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

วิธีการตั้งค่าพิมพ์สองหน้า (Windows)
รายละเอียดในการตั้งค่าการพิมพ์แบบสองด้านดูด้านล่าง
1. เลือก Properties จากหน้าต่าง Print
หมายเหตุ: Properties อาจถูกระบุเป็น Advanced ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้งาน
 
2. คลิกแถบ Page Setup
3. ในหมวดPrinting Type เลือก Normal-size Printing, Fit-to-Page Printing, Scaled Printing หรือ Page Layout
Printing
4. เลือกการพิมพ์สองหน้า Duplex Printing


หมายเหตุ: การพิมพ์สองหน้าทำได้เฉพาะกระดาษ 3 ชนิดคือ กระดาษธรรมดา Plain Paper, กระดาษภาพถ่ายแบบสองหน้า Photo Paper Plus Double Sided หรือ ไปรษณียบัตร Postcard

5. สำหรับการพิมพ์สองหน้าโดยอัตโนมัติ คลิก Automatic จากนั้น ปุ่ม Print Area Setup จะทำงาน

6. เมื่อการพิมพ์แบบสองหน้าโดยอัตโนมัติทำงาน บริเวณที่พิมพ์ได้ของงานพิมพ์จะแคบลงและเครื่องพิมพ์อาจพิมพ์เนื้อหายาวกว่า 1 หน้า เลือก Use normal-size printing เพื่อพิมพ์โดยไม่ต้องลดพื้นที่การพิมพ์ เลือก Use reduced printing เพื่อพิมพ์แบบย่อเพื่อที่ว่าข้อมูลทั้งหมดจะได้อยู่ในหน้าเดียว เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกด OK


7. เมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นคลิกปุ่ม OK ที่ด้านล่างหน้าต่าง

8. การตั้งค่าการพิมพ์สองหน้าเสร็จสิ้น

EmoticonEmoticon