Error Code Canon G Series
Canon G Series ถ้า เห็นอาการไฟกระพริบ หรือหน้าจอขึ้นตัวเลขต่อไปนี้...บอกเลยว่าตลับเสียหรือตลับมีปัญหาแน่ๆ #เตรียมเงินซื้อตลับได้เลย

- ไฟกระพริบส้ม 5 ครั้ง หรือ หน้าเครื่องพิมพ์ขึ้น E05 หน้าจอคอมพิวเตอร์ฟ้อง Error 1471/1476

- ไฟกระพริบส้ม 7 ครั้ง หรือ หน้าเครื่องพิมพ์ขึ้น E07 หน้าจอคอมพิวเตอร์ฟ้อง Error 1474/1475

- ไฟกระพริบส้ม 14 ครั้ง หรือ หน้าเครื่องพิมพ์ขึ้น E14 หน้าจอคอมพิวเตอร์ฟ้อง Error 1473


- ไฟกระพริบส้ม 15 ครั้ง หรือ หน้าเครื่องพิมพ์ขึ้น E15 หน้าจอคอมพิวเตอร์ฟ้อง Error 1472


EmoticonEmoticon